Aktualności

Raport z pracy detektywa – Sprawozdanie z czynności detektywistycznych.

Raport z pracy detektywa – Sprawozdanie z czynności detektywistycznych.

Detektyw po wykonaniu swojej pracy, tj. usługi detektywistycznej, powinien sporządzić sprawozdanie z wykonanych czynności detektywistycznych, potocznie nazywane również raportem. Sprawozdanie powinno być bezstronne, opisywać tylko suche, rzeczowe fakty, które detektyw podczas swojej pracy ujawnił. Fakty te powinny być potwierdzone materiałem dowodowym w postaci dokumentacji fotograficznej, nagrań wideo itp.

sprawozdanie raport detektywa

Czy klient może żądać sprawozdania od detektywa?

Oczywiście! Detektyw ma wręcz obowiązek takie sprawozdanie wykonać i przekazać za potwierdzeniem odbioru klientowi. Obowiązek ten na detektywie określa Ustawa o usługach detektywistycznych. Jednak w chwili obecnej, tak jak w każdej branży, znajdują się nieuczciwi detektywi lub po prostu cwaniacy, którzy mówią klientowi, że „sprawozdanie dostarczę na wniosek sądu”, „sprawozdania nie trzeba pisać, wystarczą tylko zdjęcia”, „sprawozdanie jest nie potrzebne”.

Dlaczego zdarza się, że detektyw nie chce sporządzić sprawozdania?

Sprawozdanie jest dowodem pracy detektywa, tj. czy był on faktycznie w danym miejscu i czy wykonywał swoją pracę. Nasze biuro detektywistyczne zawsze wykonuje zdjęcia i nagrania wideo jako dowód pracy w terenie, niezależnie od sytuacji, czy przedmiot zlecenia się potwierdził, czy nie. Nieuczciwy detektyw mówi, że był na miejscu i zdjęć nie robił, bo nic się nie działo. Jest to moim zdaniem niedopuszczalne, gdyż klient ma prawo wiedzieć, czy faktycznie ta usługa została wykonana, a sam na miejscu nie może się pojawić i sprawdzać, czy detektyw jest i faktycznie pracuje tak, jak obiecał.

Sprawozdanie detektywistyczne jest dowodem, a zarazem wyznacznikiem jakości prowadzonej usługi detektywistycznej.


Jak powinno wyglądać prawidłowo sporządzone sprawozdanie z czynności detektywistycznych?

Artykuł 23b. Ustawy o usługach detektywistycznych określa, że detektyw ma obowiązek sporządzić końcowe pisemne sprawozdanie oraz wskazuje, co powinno w szczególności zawierać.

1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych ma obowiązek sporządzić końcowe pisemne sprawozdanie z wykonanych czynności, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych, ust. 1, zawierające w szczególności:
1) datę zawarcia umowy;
2) opis przedmiotu umowy;
3) określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności;
4) opis stanu faktycznego;
5) datę zakończenia czynności w sprawie.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, wraz z materiałami dokumentującymi opis stanu faktycznego przekazuje się zleceniodawcy.

Jak powinno wyglądać sporządzone dobre jakościowo sprawozdanie z czynności detektywistycznych?

Opisując w skrócie na przykładzie zlecenia zbierania materiału dowodowego do sprawy rozwodowej.
Każde sprawozdanie na samym początku powinno zawierać podstawowe informacje, tj. kiedy i z kim została zawarta umowa, opis przedmiotu umowy, kogo dotyczy – dane figuranta, tj. osoby, którą obserwujemy.
Następnie opisany każdy dzień pracy detektywa, tj. detektyw pojawia się na miejscu, wpisuje w sprawozdaniu o której godzinie i gdzie rozpoczął obserwację (dokładny opis miejsca, np. miejsce pracy, nazwa i adres), oraz dokumentacja fotograficzna tego miejsca dla faktycznego potwierdzenia.
Gdy detektyw przemieszcza się za osobą, którą obserwuje, w podobny sposób to dokumentuje i opisuje w sprawozdaniu.
Gdy detektyw ujawnia fakty go interesujące w danej sprawie, wykonuje dokumentację fotograficzną lub wideo i opisuje w sprawozdaniu, co się wydarzyło, lecz podaje tylko rzeczowe fakty. Detektyw nie ocenia w opisie danego zdarzenia, pozostawia to dla oceny sądu. Błędem popełnianym najczęściej przez początkującego detektywa jest szerokie opisywanie ze szczegółami co widział i poddanie tego faktu swojej indywidualnej ocenie. Widziałem również raporty napisane jak miłosna książka, jest to nie dopuszczalne. Sprawozdanie ma charakter dowodowy, a według naszego polskiego prawa jest tzw. domniemanie niewinności, a organem oceniającym jest sąd. Klienci często sami naciskają detektywa, by tak sprawozdanie opisał i cieszą się, że mają już wygraną w garści. Jednak tego typu materiał dowodowy jest źle oceniany w oczach sądu. Klientowi powinno zależeć, by sąd ocenił detektywa jako profesjonalistę, a jego dowody uznał za rzeczowe i wartościowe dla sprawy.

Orzeczenie SN z 30 czerwca 2004 r., IV CK 474/03,
„Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 czerwca 2004 r., IV CK 474/03 dokumenty prywatne nie korzystają z domniemania zgodności z prawdą oświadczeń w nich zawartych, co jednak nie oznacza, że są one niezgodne z rzeczywistością.”
„dowód z dokumentu prywatnego jest samodzielnym środkiem dowodowym,
którego moc sąd ocenia według zasad określonych w art. 233 § 1 k.p.c.,


Należy też dodać, że wszystkie fakty opisane w sprawozdaniu powinny mieć podparcie dowodowe w postaci np. dokumentacji fotograficznej.

Wpisanie chociażby jednego nieprawdziwego stwierdzenia można podważyć przed sądem i uznać, że sprawozdanie jako nie wiarygodne.

W ustawie o usługach detektywistycznych ustawodawca nie zaznaczył, że detektyw powinien się podpisać, by materiał ten miał charakter dowodowy. Profesjonalni detektywi w sprawozdaniach podpisują również wszystkie strony, by uniknąć chęci podrobienia danej strony raportu.

sprawozdanie raport detektywa

Czy sprawozdanie sporządzone przez detektywa można podważyć w sądzie?

Detektywi przekonują swoich klientów, że ich sprawozdanie jest niepodważalnym dowodem w sądzie. Materiał dowodowy sporządzony przez detektywa jest to dowód z dokumentu prywatnego. Sąd ocenia każde sprawozdanie indywidualnie i decyduje o wiarygodności i przydatności w danej sprawie.

Zgodnie z orzeczeniem SN z 30 czerwca 2004 r. IV CK 474/03

„dowód z dokumentu prywatnego jest samodzielnym środkiem dowodowym, którego moc Sąd ocenia według zasad określonych w art. 233 § 1 k.p.c.”.

Reasumując najważniejsze fakty dotyczące sprawozdania!

Sprawozdanie powinno:

 • zawierać dokładny rzeczowy opis
 • zawierać dokładnie wskazane miejsca i godziny zaistnienia danego faktu
 • zawierać tylko rzeczowe fakty bez koloryzowania i własnej oceny detektywa
 • zawierać tylko dowody pozyskane w sposób legalny, gdyż dowód pozyskany nie legalnie może zostać nie dopuszczony lub narazić na konsekwencje prawne detektywa lub klienta
 • posiadać potwierdzenie każdego opisywanego faktu dowodem w postaci zdjęć, nagrań wideo itp.
 • być przygotowane w formie jasnej, przejrzystej a wręcz przyjaznej dla czytającej go strony. Sędziowie są przepracowani i znudzeni wieloma podobnymi sprawami. Dobrze sporządzone sprawozdanie oszczędzi ich czas a dana strona zyska przychylność
 • pokazać sędziemu że detektyw sporządzający ten materiał dowodowy jest profesjonalistą

Wybierajmy sprawdzonych detektywów – sprawdź moją historię detektyw Rafał Gerke członek zarządu

Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów.

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, świadczenia funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania naszego ruchu. Dzielimy się również informacjami o Twoim korzystaniu z naszej witryny z naszymi partnerami mediów społecznościowych, reklamowymi i analitycznymi.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Polityka Prywatności Jakie informacje zbieramy? Zbieramy informacje od Ciebie podczas rejestracji na naszej stronie lub składania zamówienia. Podczas składania zamówienia lub rejestracji na naszej stronie, możesz zostać poproszony o podanie swojego: imienia, adresu e-mail lub adresu korespondencyjnego. Do czego używamy Twoich informacji? Wszystkie informacje, które zbieramy od Ciebie, mogą być wykorzystane w jednym z następujących celów:
 • Personalizacja Twojego doświadczenia (Twoje informacje pomagają nam lepiej reagować na Twoje indywidualne potrzeby)
 • Poprawa naszej witryny (ciągle dążymy do ulepszania naszych ofert na stronie internetowej na podstawie informacji i opinii, które otrzymujemy od Ciebie)
 • Poprawa obsługi klienta (Twoje informacje pomagają nam skuteczniej reagować na Twoje prośby o obsługę klienta i wsparcie)
 • Przetwarzanie transakcji Twoje informacje, czy są publiczne czy prywatne, nie będą sprzedawane, wymieniane, przekazywane lub udostępniane żadnej innej firmie bez Twojej zgody, poza wyraźnym celem dostarczenia zakupionego produktu lub usługi.
 • Zarządzanie konkursem, promocją, ankietą lub innym elementem na stronie
 • Wysyłanie okresowych wiadomości e-mailowych Adres e-mail, który podajesz w celu przetwarzania zamówienia, będzie używany wyłącznie do wysyłania informacji i aktualizacji dotyczących Twojego zamówienia.
Jak chronimy Twoje informacje? Wprowadzamy różnorodne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych podczas składania zamówienia lub wprowadzania, przekazywania lub uzyskiwania dostępu do Twoich danych osobowych. Oferujemy używanie bezpiecznego serwera. Wszystkie dostarczone wrażliwe/dane karty kredytowej są przesyłane za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL), a następnie szyfrowane w bazie danych dostawcy bramek płatniczych, aby były dostępne tylko dla osób upoważnionych do takich systemów, które są zobowiązane do zachowania poufności informacji. Po dokonaniu transakcji Twoje prywatne informacje (karty kredytowej, numery ubezpieczenia społecznego, dane finansowe, itp.) nie będą przechowywane przez dłużej niż 60 dni. Czy używamy plików cookie? Tak (Pliki cookie są małymi plikami, które witryna lub jej dostawca usług przenosi na dysk twardy Twojego komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej (jeśli pozwolisz), które umożliwiają witrynie lub dostawcy usług rozpoznanie Twojej przeglądarki i przechwycenie oraz zapamiętanie pewnych informacji). Używamy plików cookie, aby pomóc nam zapamiętać i przetworzyć elementy w Twoim koszyku zakupów, zrozumieć i zapamiętać Twoje preferencje na przyszłe wizyty, śledzić reklamy i gromadzić dane ogólne o ruchu na stronie i interakcji na stronie, abyśmy mogli oferować lepsze doświadczenia i narzędzia w przyszłości. Możemy zawierać umowy z dostawcami usług stron trzecich, aby pomóc nam lepiej zrozumieć odwiedzających naszą stronę. Ci dostawcy usług nie są uprawnieni do używania zbieranych przez nas informacji oprócz pomocy w prowadzeniu i ulepszaniu naszej działalności. Jeśli wolisz, możesz wybrać, aby Twój komputer powiadamiał Cię za każdym razem, gdy plik cookie jest wysyłany, lub możesz wybrać wyłączenie wszystkich plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Jak większość stron internetowych, jeśli wyłączysz pliki cookie, niektóre z naszych usług mogą nie działać poprawnie. Możesz jednak nadal składać zamówienia, kontaktując się z obsługą klienta. Google Analytics Używamy Google Analytics na naszych stronach do anonimowego raportowania użytkowania witryny i do reklam na witrynie. Jeśli chcesz zrezygnować z monitorowania przez Google Analytics Twojego zachowania na naszych stronach, skorzystaj z tego linku (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/) Czy ujawniamy jakiekolwiek informacje osobom trzecim? Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy osobom trzecim Twoich danych osobowych identyfikujących. Nie dotyczy to zaufanych stron trzecich, które pomagają nam w prowadzeniu naszej witryny, prowadzeniu naszej działalności lub świadczeniu usług, o ile te strony zgadzają się zachować poufność tych informacji. Możemy również ujawnić Twoje informacje, gdy uważamy, że ujawnienie jest stosowne do przestrzegania prawa, wdrażania zasad naszej witryny lub ochrony naszych lub cudzych praw, własności lub bezpieczeństwa. Jednak dane osobowe nieidentyfikowalne mogą być udostępniane innym stronom w celach marketingowych, reklamowych lub innych. Rejestracja Minimalne informacje, których potrzebujemy do zarejestrowania Cię to Twoje imię, adres e-mail i hasło. Zadamy Ci więcej pytań dotyczących różnych usług, w tym
 
Save settings
Cookies settings