Aktualności

Jakie korzyści daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie korzyści.

Stając w obliczu wyzwań, jakie niesie ze sobą rozstanie ze współmałżonkiem, warto poznać garść najbardziej istotnych informacji z zakresu prawa. Są one gwarancją pewnej stabilizacji, pozwalającej przetrwać ten burzliwy okres. Poczuj pewność siebie, zyskując potrzebną wiedzę.

Kiedy możemy zażądać rozwodu?

Chcąc lepiej zrozumieć okoliczności umożliwiające rozwiązanie małżeństwa, należy sięgnąć do odpowiednich aktów prawnych. Niezbędna w tym przypadku okazuje się ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wraz z aktualnie obowiązującym opracowaniem. Określa je Dz. U. z 2020 r., poz. 1359, art. 56.

Należy podkreślić, że prawo pozwala każdej ze stron związku zażądać rozwodu. Określony on został jako trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Natomiast nie jest to definicja jednoznaczna i precyzyjna. Sąd bierze w tym wypadku pod uwagę wiele aspektów, m.in. więzi:

  • duchowe – wzajemna miłość,
  • fizyczne – strefa intymna,
  • gospodarcze – wspólne bądź indywidualne zamieszkanie.

Jakie mamy wyroki rozwodowe i co one oznaczają?

Rozwód bez orzeczenia o winie stanowi najprostszą formę zakończenia związku małżeńskiego. Może zostać orzeczony przez sąd za obopólną zgodą małżonków. W tym wypadku nie prowadzi się długotrwałego postępowania dowodowego.

Najczęściej strony mają już uzgodnione między sobą warunki rozwodu, przy czym warto zwrócić uwagę na fakt, że decyzja o takiej formie rozstania pociąga za sobą również pewne konsekwencje, w tym m.in. możliwość ustania obowiązków alimentacyjnych.

Rozwód z orzeczeniem o winie lub orzeczeniem winy obu stron prezentuje się nieco inaczej. Co daje wybór takiej ścieżki i jakie niesie ze sobą korzyści?

Z pewnością największą zaletę stanowi forma alimentów, trwająca przez całe życie. Co więcej, przy uznaniu przez sąd obopólnej winy małżonków, każda ze stron może domagać się swoich obligatoryjnych świadczeń przy pogorszeniu się jej sytuacji finansowej.

Należy pamiętać, że podejmując się wyboru jednej z form rozwodu, w każdej chwili możemy zmienić swoją decyzję. Bardzo często w momencie składania wniosku do sądu działa się pod wpływem emocji. Upływ czasu niejednokrotnie umożliwia zawarcie porozumienia. Sąd do samego końca, czyli aż do momentu uprawomocnienia się wyroku, daje nam możliwość zmiany stanowiska.

Korzyści, jakie daje rozwód z orzeczeniem o winie, mogą zostać łatwo utracone!

Prowadzone przez sąd długotrwałe postępowanie z pewnością nie sprzyja wyciszeniu i zdystansowanemu spojrzeniu na ogrom wyzwań stojących przed małżonkami. Warto więc powierzyć specjalistom zadbanie o prawidłowy przebieg całego procesu.

Nie można pozwolić na zaprzepaszczenie swojej szansy przez nieodpowiednie przygotowanie do sprawy rozwodowej!

Wieloletnie doświadczenie wyraźnie potwierdza skuteczność metod stosowanych przez detektywów z Defenda – Centrum bezpieczeństwa. Mając świadomość, jak istotny jest każdy element postępowania, skrupulatnie i efektywnie zapewniamy wsparcie z zakresu zebrania, oceny i uporządkowania dowodu materiałowego.

Pozwól, by Twoje słowa wybrzmiały z siłą płynącą z dowodów opracowanych przez ekspertów!

Zapraszamy do innych artykułów na naszym blogu

Rozwód z orzeczeniem o winie a dowody.

Zapraszamy również na naszego fanpage na facebooku

Zobacz również

Card image cap

7 najczęstszych błędów przy wyborze detektywa

Czytaj dalejlupa

Usługi:

obraz wpisu

Pozasądowe odzyskiwanie długów

obraz wpisu

Detektyw Toruń Bydgoszcz Włocławek

obraz wpisu

Audyt bezpieczeństwa